Infomore.cz O Infodemii v době pandemie

infomore
www.infomore.cz

Na koronavirus nejlépe pomáhá slivovice. Nemoc COVID-19 způsobují 5G sítě. Když si píchnu Savo do žíly, tak mě to vyléčí. Očkování způsobuje změnu DNA. Tyto a spousta dalších mýtů a dezinformací kolovaly a kolují nejen po sociálních sítích, ale objevují se dokonce i v médiích. Této infodemii je třeba udělat přítrž nebo přinejmenším snížit její míru. Jak? Čtěte dál…

Vznik portálu Infomore.cz

Projekt Infomore.cz je v České republice svým způsobem jedinečný a vzniknul v reakci na šířící se infodemii v době pandemie COVID-19. Jedná se o interdisciplinární projekt propojující žurnalistiku s lékařskými a počítačovými vědami, který si klade za cíl čelit infodemii i v případných budoucích epidemiích.

Infomore.cz se zaměřuje na identifikaci zkreslování informací v médiích – např. sleduje neadekvátní práci novinářů s daty, chybnou interpretaci dat, nedostatečnou znalost terminologie nebo volbu nevhodných příkladů pro ukázku do mediálních článků, které mají za účel vzbudit pozornost, paniku… Umělá inteligence, analýzy dat, propojení relevantních odborníků, web infomore.cz. To vše se ukrývá pod tímto projektem, do něhož jsou zapojeny Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Institut biostatistiky a analýz LF MU a NEWTON Media, a.s.

Webstudio a infodemie

Webstudio zaštiťuje především webové stránky a vizuální stránku projektu. Na webu, k jehož správě používáme náš vlastní a léty prověřený redakční systém, jsou pak uživatelům dostupné mediální a právní analýzy z dílny FSV UK a NEWTON Media, infografiky a edukační videa a v neposlední řadě také slovník pojmů. Ten nabízí vysvětlení pojmů souvisejících s epidemií z oblasti medicíny, žurnalistiky a legislativy.

AMEC Award 2021

V závěru roku proběhlo vyhlašování celosvětové soutěže mediálních analytiků AMEC Awards. A pro Infomore.cz to dopadlo nejlépe, jak mohlo! Vyhrál tuto cenu v kategorii zaměřené na efektivní plánování, výzkum a evaluaci komunikace.

Zhodnocení spolupráce

Jelikož se na projektu podílela i Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, oslovili jsme vedoucího projektu Václava Moravce s prosbou o zhodnocení dosavadní spolupráce s naším týmem a taky na uplatnění tohoto projektu do budoucna. Jaký je jeho názor?

ZAUJALI JSME TĚ? Napiš nám

Tým webstudia