Data.nzis.cz Aktuální informace o zdravotnických datech

data.nzis detail
www.data.nzis.cz

Aktuální informace o zdravotnických datech

V době koronavirové epidemie v Česku vzrostla poptávka po datech týkajících se onemocnění COVID-19, na kterou jsme reagovali a pustili jsme se ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR do zveřejňování těchto dat. Veškeré otevřené datové sady, které jsou indexovány v  Národním katalogu otevřených dat ČR, publikujeme také na https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19. S našimi datovými sadami pak také sami pracujeme a zveřejňujeme i vizualizace; datové sady na základě podnětů a požadavků dále rozšiřujeme.

Novinky související s publikováním, změnami, rozšířením datových sad však na webu onemocneni-aktualne.mzcr.cz zanikaly, navíc zdravotnická data nejsou pouze data o COVID-19, ale všechna data z Národního zdravotnického informačního systému. Proto vznikla platforma data.nzis.cz, která na jednom místě přináší veškeré aktuální informace o zdravotnických datech.

Webináře, vizualizace a data

Na webu se čtenář dozví o nových datových sadách či jejich změnách, nových vizualizacích a také webinářích či konferencích s tematikou otevřených zdravotnických dat. Na tyto akce se na webu můžete rovnou i přihlásit. Obsahem webu lze jednoduše procházet s využitím filtrů (datové sady, události a různé) v sekci novinky.

Technologie

Web je postaven na našem interním CMS systému – BackOffice. Umožňuje redaktorovi naprostou volnost při tvorbě aktualit a příspěvků, jednoduché a přehledné ovládání. O BackOffice a jeho využívání se určitě rozepíšeme v samostatném článku.

Pokračujte Toto se vám může líbit

ZAUJALI JSME TĚ? Napiš nám

Tým webstudia