Innovative Partnership for Action Against Cancer (iPAAC) – ROADMAP

ipaac
www.ipaac.eu

Onkologická péče je téma obtížně komunikovatelné, ale zároveň velmi důležité – zhoubné nádory patří v Evropě k nejčastějším příčinám úmrtí. Důležitá je jak prevence a informovanost široké veřejnosti, tak i dostupnost a organizace péče o pacienta. I proto jsou projekty zaměřené na sdílení poznatků a zkušeností mezi zdravotnickými prioritami Evropské unie. Mezi ně patřilo i Inovativní partnerství pro boj proti rakovině (zkratka iPAAC JA z anglického názvu Innovative Partnership for Action Against Cancer Joint Action), v němž byla Česká republika zastoupena společným pracovištěm LF MU a ÚZIS ČR, včetně našeho webstudia.

Náš tým stál za vývojem webové aplikace Roadmap on Implementation and Sustainability of Cancer Control Actions – nástroje, který lze zjednodušeně popsat jako přehled možných přístupů, aktivit a doporučení k různým aspektům onkologické péče, které již byly v některé z evropských zemí implementovány, případně budou v brzké době realizovány. Na jednom místě tak lze zjistit, jak jednotlivé státy přistupují k primární či sekundární prevenci, jak organizují léčbu o pacienty nebo jak pečují o ty, kteří nádorové onemocnění přežili.

Na vzniku jsme spolupracovali s belgickým zdravotním ústavem Sciensano, jehož tým byl zodpovědný za identifikaci vhodných projektů a sběr informací o nich. Každý z těchto projektů je jednotně a strukturovaně popsán prostřednictvím tzv. one-pageru; jedná se skutečně o informace v rozsahu 1 stránky, v nichž jsou obsažena relevantní východiska, identifikovány případné problémy a prezentovány nejdůležitější výsledky a zkušenosti, nechybí však ani odkazy na podrobné materiály a kontakt na zodpovědné pracoviště.

Kromě technického vývoje se tým ÚZIS ČR a LF MU podílel i na dalších aktivitách v rámci společné akce iPAAC. Jednalo se zejména o vedení pracovního balíčku zaměřeného na komunikaci (včetně webových stránek), a významný příspěvek v oblastech, kde Česká republika již má silné postavení – screeningové programy a onkologické registry.

ZAUJALI JSME TĚ? Napiš nám

Tým webstudia