Jednotný vizuální styl Masarykovy univerzity

Jednotný vizuální styl

Jednotná a vizuálně atraktivní podoba všech grafických materiálů jednotlivých fakult a pracovišť pod hlavičkou Masarykovou univerzitou – to je velký úkol, kterému se již několik let v našem grafickém týmu věnujeme. Jednotný vizuální styl Masarykovy univerzity (dále jen JVS) je bezpochyby základem úspěšné organizace či společnosti, a to nejen v akademickém světě. Co se ale skrývá pod JVS, jaké je naše role, jaké vypadají naše výstupy a jaké je naše dlouhodobá vize?

Jak to všechno začalo

„Praha je město gotické, Olomouc město barokní, Brno město funkcionalistické. My jsme svým prostředím předurčeni hledat krásu v jednoduchosti a účelnosti,“ přihlásil se tehdejší rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek v květnu roku 2017 k brněnské architektonické tradici. Tehdy většina lidí ještě nevěděla, že nový vizuální styl druhé nejstarší univerzity v Čechách se bude řídit právě těmito slovy a vzbudí velkou vlnu kontroverze nejen napříč univerzitou.

Forma následuje funkci

Tak se dá shrnout princip současného vizuálu a jedna z jeho nosných myšlenek, které se při tvorbě nových materiálů pro Masarykovu univerzitu u nás řídíme. Vzhledem k tomu, že logo univerzity je složené z písma MUNI vytvořeného přesně pro její potřeby, je nutné ho pochopit a naučit se využívat jeho předností a hodnot, které se promítají do celého vizuálního stylu.

Písmo

JVS pochází z dílny studia Najbrt a hlavním prvkem je beze sporu písmo společně s primární barvou. To totiž tolik odlišuje MU od zbytku univerzit nejen u nás, ale také ve světě. Písmo reflektuje a zobrazuje hodnoty a přednosti univerzity. „Celý navržený systém a logo v sobě nesou dynamiku, jednoduchost, atmosféru Brna i ideu a příběh – silné kolmé linky písma představují univerzitní základy a téměř nedotýkající se šikmé linie fakt, že jsme jednotní a zároveň svobodní a odvážní.“ Citace: Mikuláš Bek, Studio Najbrt

Naše úloha a vize do budoucna

V současné době je naší úlohou udržovat, kultivovat a dále rozvíjet celkový vizuální styl Masarykovy univerzity. Martin Pešta v pozici strategického grafického designera MU je zcela klíčovým člověkem, který ve spolupráci s brand manažerem MU usiluje o plošně a systematické naplnění vize jednotné vizuální prezentace. Vzhledem k tomu, že Masarykova univerzita je velká instituce s deseti tisíci studenty a tisíci zaměstnanci, kteří jsou každodenní konzumenti, je velkou a především dlouhodobou výzvou držet jasný směr, chápat postoje všech zainteresovaných kolegů a pokračovat v původní myšlence JVS.

Naše výstupy

Kniha MU
Obrázek 1. Ukázka materiálů v novém jednotném vizuálním stylu
Logo MU
Obrázek 2. Logo Masarykovy univerzity – staré versus nové
Vizualizace
Obrázek 3. Vizualizace stánku Masarykovy univerzity
MU tiskoviny
Obrázek 4. Ukázka brožury v JVS
Muni font
Obrázek 5. Font Masarykovy univerzity

ZAUJALI JSME TĚ? Napiš nám

Tým webstudia