SIMUportfolio Integrační platforma na podporu výuky na LF

simu project detail
www.portfolio.med.muni.cz

SIMUportfolio není přímo zdravotnický web, ačkoliv se lékařské problematiky také dotýká. Jedná se o integrační platformu, která byla vyvinuta pro podporu výuky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Slouží pro zjednodušení orientace napříč vyučovanými předměty nejen studentům, ale i pedagogům i vedení fakulty. SIMUportfolio provazuje popsané kurikulum v podobě výukových jednotek a výstupů z učení s doporučenými a garantovanými studijními materiály, které jsou publikovány na portálu LF MU. Studentům jsou doporučovány klinické virtuální scénáře v podobě interaktivních simulací, které jsou určeny pro rozvoj jejich rozhodovacích schopností. SIMUportfolio podporuje inovativní metody pro zkoušení klinických dovedností, jako jsou například komunikace s pacientem nebo odběr anamnézy prostřednictvím objektivních strukturovaných klinických zkoušek známých ajko OSCE (Objective Structured Clinical Examination).

OSCE

Objektivní strukturované klinické zkoušení (Objective Structured Clinical Examination, OSCE) je dnes zlatým standardem pro zkoušení klinických dovedností, jako jsou komunikace s pacientem, odběr anamnézy, fyzikální vyšetření, provádění některých zákroků, preskripce, hodnocení rentgenových snímků, čtení EKG a mnoho dalších.

Virtuální scénáře

Virtuální scénáře jsou software, simulátor s nízkou věrností, určený pro rozvoj rozhodovacích dovedností. Studenti v malých skupinách prochází virtuálního pacienta uzel po uzlu, diskutují a vybírají vhodný postup, který následně prezentují a obhajují před celou skupinou. Lektor působí jako moderátor diskuze, garantuje správnost a úplnost patofyziologických mechanizmů a doplňuje výstupy o klinické souvislosti. Virtuální pacient umožňuje i samostudium, a tím přípravu na lekci. Každá nesprávná odpověď v algoritmu je proto doplněna vysvětlením, díky kterému student vždy získává okamžitou zpětnou vazbu.

Multimédia ve výuce

Elektronické verze pedagogických děl a multimediálních učebních pomůcek pro elektronickou podporu výuky jsou nedílnou součástí výuky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Významně obohacují běžnou výuku a současně umožňují efektivně využít všech výhod ICT při používání různých didaktických metod ve výuce.

ZAUJALI JSME TĚ? Napiš nám

Tým webstudia