Kreativní grafický design pro Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity

covid

V předchozím článku jsme si obecně představili Jednotný vizuální styl (JVS) Masarykovy univerzity a principy, kterými se řídí. Nyní se podíváme na celou věc z pohledu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Nutno v úvodu říci, že se v takto velké instituci nedá vyřešit vše ke spokojenosti všech, a proto při i tvorbě JVS na to bylo myšleno, a to za pomoci poměrně velké formy svobody grafického vyjádření, které mají fakulty k dispozici. Nicméně, aby se předešlo „lidové tvořivosti“ a deformaci JVS, tak má každá fakulta k dispozici sadu personalizovaných grafických šablon, které pokryjí její základní potřeby. Tyto šablony jsou členěny dle složitosti, nicméně se snažíme, aby většinu šablon byl schopný ovládat i člověk bez grafického cítění. K tomu nám nyní nově slouží grafický software Canva, který právě pokryje obsluhu většiny těchto šablon. U šablon, které jsou složitější, nebo u materiálů, které si žádají více grafických zásahů se Lékařská fakulta spoléhá na interní, grafický tým, který pracuje v profesionálních grafický editorech a pokrývá tuto specifičtější poptávku po grafických materiálech.

Vzhledem k tomu, že jako každá fakulta má i ta lékařská specifické požadavky na rozvoj celouniverzitního JVS a je ve spojení s rektorátním týmem (Rektorát Masarykovy Univerzity, RMU), který zaštiťuje implementaci na celé MU. V tomto ohledu se musíme pochválit, neboť ze strany RMU se nám dostává pozitivní zpětné vazby, že Lékařská fakulta je vždy v roli progresivního a aktivního partnera v rámci implementace a rozvoje JVS. To nám dává široké pole působnosti a možnost si JVS rozvíjet dle našich požadavků a představ. Je ale nutné zmínit, že ne všechny věci, které zde vymyslíme, jsou vhodné a implementovatelné pro ostatní fakulty. Proto je část našich nápadů a realizací zanesena na platformu Brandcloud, kde má Lékařská fakulta jeden z nejrozvinutějších grafických manuálů na MU a slouží výhradně pro naše potřeby.

Když se podíváme, co je pro lékařskou fakultu z hlediska JVS specifické, tak to jsou jednoznačně dvě věci. Tou první je Simulační centrum, jehož vizuální styl a komunikační strategie navazuje na základní koncept JVS. Druhou specialitou je poloha a umístění Lékařské fakulty MU. V areálu Univerzitního kampusu Bohunice se LF MU dělí o prostory ještě s dalšími 3 fakultami, proto bylo potřeba vytvořit orientační systém, který splňuje požadavky: pokryje celý campus, je dostatečně intuitivní a bude udržitelný. Tedy bude možnost ho dále rozvíjet bez nutnosti změny jeho vizuální podoby.

I nás se dotýká téma udržitelnosti, a proto se snažíme, aby materiály, které vyrobíme byly z vhodného materiálu a v požadované kvalitě. Nechceme totiž každý rok obměňovat nosiče plachet roll-upů, ve velkém vyhazovat již nepotřebné materiály, které se používají na propagaci fakulty nebo každou chvíli měnit polepy budov v univerzitním campusu. Jinými slovy, snažíme se neplýtvat a pečlivě přemýšlíme, jestli vše, co nám připadá na výrobu skvělé, skutečně upotřebíme i v jiném než krátkodobém horizontu.

Orientační systém
Orientační systém

Obrázek 1. Ukázka orientačního systému na LF MU

Návrh polepů SIMU sanitky
Obrázek 2. Návrh polepů SIMU sanitky
Ukázka příspěvků ze sociálních sítí
Ukázka příspěvků ze sociálních sítí
Ukázka příspěvků ze sociálních sítí
Ukázka příspěvků ze sociálních sítí

Obrázek 3. Ukázka příspěvků ze sociálních sítí

Pokračujte Toto se vám může líbit

ZAUJALI JSME TĚ? Napiš nám

Tým webstudia